राकेश यादव , १४ असोज
रौतहट जिल्लाको वौधीमाई नगरपालिका, मौलापुर नगरपालिका र फतुवा विजयपुर नगरपालिकामा पुर्ण सरसफाई कार्यक्रमका क्रियाकलापहरु संचालनमा रहेको छ । कार्यक्रमलागू भएका नगरपालिका तथा वडाहरुको स्थानिय जनतालाई स्वच्छता सम्बन्धि सचेतिकरण, उत्प्रेरितिकरण गर्नुको साथै सरसफाइ तथा स्वच्छता सम्बन्धि आनिबानीमा परिवर्तन, हातधुने तरिकाका आदिबारे समुदायलाई जानकारी गराउने उदेश्यले यूएन हैबीटाटको सहयोग तथा सामुदायिक शक्ति रौतहटद्वारा पूर्ण सरसफाइ कार्यक्रम संचालित गरिएको हो ।
कार्यक्रम बौद्धीमाई न.पा.का वार्ड नं. २, ३, ४ मौलापुर न.पा. का वार्ड नं. १, २, ३, ४, ५ तथा फतुवा विजयपुर नगरपालिकाका वार्ड नं. ६, ९, १०, ११ मा पूर्ण सरसफाइ सम्बन्धि विभिन्न क्रियाकलापहरु चलिरहेको संस्थाका अध्यक्ष मिथलेश झाले बताएका छन ।
कार्यक्रम अन्तर्गत अहिले सम्म वार्ड स्तरीय खानेपानि सरसफाइतथा स्वच्ता समन्वय समिति तथा कार्यदल गठन÷पुनरगठन । वार्ड स्तरीय पूर्ण सरसफाइ सम्बन्धि सचेतिकरण, विद्यालय स्तरीय पूर्ण सरसफाइ सम्बन्धि अभिमुखिकरण । बाल क्लबहरुको गठन,पुनरगठन । विद्यालय स्तरीय हाथ धुने अभ्यास । बालबालिकहरुलाई¬ विभिन्न समिति उपसमितिहरुको बैठक, परिचालन तथा घर दैलो कार्यक्रम । पालिका स्तरीय खानेपानि सरसफाइ तथा स्वच्ता समन्वय समिति तथा कार्यदल गठन,पुनरगठन ।
पूर्ण सरसफाई कार्यक्रमबारे जानकारी गराउन विभिन्न सरकारी, गैर सरकारी तथा अन्य सरोकारवालाहरुसँग सहकार्य तथा समन्वय । कर्मचारीहरुको मासिक छलफल बैठक सहितको क्रियाकलाप संचालन गरिएको छ । बौद्धीमाई, मौलापुर तथा फतुवा विजयपुर नगरपालिकाका विभिन्न १२ वटा वार्डहरुका जम्मा १५ वटा विद्यलायहरुमा बाल क्लब गठनगरिएको झाले जनाएका छन ।